واقعا جالبه آدم تعجب می کنه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۶:۲ بعد از ظهر توسط محمود موسوی |

وصیت نامه کورش


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۵:۳۸ بعد از ظهر توسط محمود موسوی |

حتما ببنیید از دستتون نره ها از ما گفتن بود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت ۱۸:۳۱ بعد از ظهر توسط محمود موسوی |

فتوحات ایران سراسر در حال فراوانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت ۱۴:۵۷ بعد از ظهر توسط محمود موسوی |

دوران سلطنت اشکانیان و وقایع رخ داده در آن


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت ۱۴:۳۵ بعد از ظهر توسط محمود موسوی |

کورش

فراموش نکنید زمان سلطنت کورش ایران مهد فرهنگ بشریت بوده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت ۱۴:۱۷ بعد از ظهر توسط محمود موسوی |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت ۱۴:۱۴ بعد از ظهر توسط محمود موسوی |

نادر شاه افشار

در قلب روح مردم ایران قدیم و حال عشق او جاریست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت ۱۴:۷ بعد از ظهر توسط محمود موسوی |